ANNONSE

UTBEDRES: Omfattende betongrehabilitering er i gang.
ALLE FOTO: STATENS VEGVESEN

Omfattende korrosjonsskader på Strømsøbrua

Armeringsjernet ruster og betongen sprekker og løsner. Nå skal levetiden forlenges med flere tiår.


Redaksjonen

 18.09.19, kl. 10:32
 27.09.19, kl. 10:11


ANNONSE

 

DRAMMEN: Selv om brua er bygd nesten samtidig med Holmenbrua(1964) på 1960-tallet er Strømsøbrua en mer robust konstruksjon enn «halvbroren» over Bragernesløpet

– Arbeidet på Strømsøbrua fra 1966 består i å erstatte skadet betong med ny betong på hele undersiden av brua, forteller byggeleder i Statens vegvesen Øyvind Lindland.

DSC_0002.JPG

Betydelige saltskader

Betong meisles bort der betongen er dårlig på grunn av veisalt som har rent inn under bruplata og trukket inn i betongen. Det har igjen gjort at armeringsjernene ruster og betongen sprekker og løsner.

Skadet betong fjernes ved meisling. Det utføres med mekanisk håndholdte elektriske piggemaskiner, noe som er et svært tungt arbeide. Når et felt av brua er meislet ferdig, går man på med sandblåsing av armeringsjernene som er frilagt, for å få skikkelig feste eller heft til ny betong som skal sprøytes på til slutt. Betong sprøytes på undersiden med høyt trykk slik at det får god heft til gammel betong og armering i opptil 4-5 cm tykt lag.

DSC_0012.JPG

Kontroll på utslipp til vann

Der hvor det er mest skader brukes det vannmeisling istedenfor elektriske piggemaskiner for å få løs skadet betong. Her kreves det svært mye vann og vannstrålen har et trykk på ca 1000 bar. Statens vegvesen leier inn Cautus Geo som følger nøye med på at pH- verdien (surhetsgraden) og turbiditeten (konsentrasjon av partikler) holder seg innenfor kravene. Slik unngår en at vannet i Drammenselva tar skade.

Når ett felt under brua er ferdig sprøytet, monteres også nye vannavløp og dryppneser som limes ytterst på underkant av brua for å få kontroll på vannet slik at det saltholdige vannet fra vegsalt drypper ned i sjøen og ikke trekker inn betongen på undersiden av brua.

DSC_0014.JPG

Halvannet års arbeid

Etter betongrehabiliteringen skal bru forsterkes på to akser. Til slutt må fugene i disse aksene byttes for å hindre lekkasje i utsatte punkter på brua.

– Alt dette arbeidet vi gjør nå gjør at Strømsøbrua vil få mye lenger levetid, forteller Lindland. Arbeidene med å rehabilitere Strømsøbrua startet i oktober i fjor og vil være ferdig en gang tidlig på våren 2020. Så langt er det meislet 17400 liter betong. Totalpris for betongrehabilitering, forsterkning av konsoll og fugeskifte blir på om lag åtte millioner kroner. Entreprenør på jobben har vært Consolvo AS.

DSC_0001.JPG

LES OGSÅ: Bru-utbyggingen på Brakerøya vil gi tre år med trafikkaos


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE