ANNONSE

SPLEISELAG: Dette er utgangspunktet for ny bybru sett mot Strømsø. Regningen skal deles mellom Bane NOR og Drammen kommune.
ILLUSTRASJONER: ARKITEKTENE / DRAMMEN KOMMUNE

Bybru-avsporing lagt på is etter realitetsorientering

Nå blir avstemningen i bystyret om Ståle Sørensens avsporingsforsøk trolig utsatt, etter det oppsiktsvekkende vedtaket i formannskapet som innebærer skrinlegging av ny bybru.


Alexander Jansen

 30.08.19, kl. 10:47
 07.09.19, kl. 20:15

Nils J. Maudal


ANNONSE

 

DRAMMEN: Det var i tirsdagens formannskapsmøte at det overraskende vedtaket ble fattet, mot Høyres stemmer, om å skrinlegge de allerede vedtatte planene om ny Bybru, etter forslag fra MDG.

Ståle Sørensen argumenterte for at prosjektet ville bli for dyrt uten midler fra Buskerudbypakke2, men fikk svar på tiltale fra Bane NOR torsdag. 

I et krasst brev peker prosjektledelsen på en rekke faktorer som vil både forsinke og fordyre prosjektet, dersom man nå gå vekk fra løsningen Bane NOR tidligere har fått klarsignal for, og som innebærer at de tar en stor del av regninga i forbindelse med utbygging av Drammen stasjon og ny Vestfoldbane.

DRM24bybruformannskap-65.jpgBANESJEF OG MDG-LEDER PÅ KOLLISJONSKURS: 
MDGs Ståle Sørensen (t.h.) hadde flere spørsmål til prosjektsjef Hanne Stormo i Bane NOR (stående). Og de to hadde forskjellig synspunkter på endel av elementene i planene for Drammen stasjon. (FOTO: NILS J. MAUDAL)

Utsetter beslutning

Fredag morgen hadde ordføreren innkalt formannskapet til ekstraordinært møte, hvor prosjektledelsen fra Bane NOR var tilstede for å orientere om konsekvensene.

Resultatet av møtet innebærer at noe nytt vedtak i bystyret førstkommende tirsdag, etter alt å dømme blir utsatt som følge av realitetsorienteringen, da man ikke har et tilstrekkelig grunnlag å fatte politiske beslutninger på. 

Ordfører Tore Opdal Hanen hadde på forhånd bedt om en lovlighetsvurdering av vedtaket fra formannskapet, hvor det politiske flertallet altså gikk mot de allerede vedtatte planene. Foreløpig ser dette vedtaket ut til å henge i en tynn tråd.

DRM24bybruformannskap-1.jpgKAN IKKE FATTE LOVLIG VEDTAK: Kommuneadvokat Ingvild Bråthen i Drammen mente konsekvensene av en snuoperasjon i brosaken var så store at det krever yterligere utredning før et lovlig vedtak kan fattes. (FOTO: NILS J. MAUDAL)

InterCity-timeplan i fare 

Prosjektsjef Hanne Stormo tegnet også et dramatisk bilde for InterCity-prosjektet med dobbeltspor til Vestfold. Planleggingen av ombyggingen av Drammen stasjon er i sluttfasen basert på vedtatt enighet med Drammen kommune.

Om planene for Drammen stasjon må legges på nytt, forpurrer det hele kabalen med løsmassetunnel, bergtunnel og togparkering. Hun regnet det som høyst sannsynlig at dobbeltsporet til Vestfold ville bli et år forsinket og samfunnets gevinst utsettes.

Bane NOR er også i sluttforhandlinger med entrepenører. Hvis rekkefølge og omfang av arbeider endres, vil det åpne for store ekstraregninger fra entrepenørene. 

LES OGSÅ: Klar bane for ny bybru - nå blir denne historie

- Endrer vesentlige forutsetninger

I brevet fra Bane NOR til Drammen kommune, heter det blant annet at det gir en «betydelig økning i risiko for fremdrift, kostnader og kvalitet dersom kommunen går tilbake på sin beslutning».

- Det medfører at store deler av prosjekteringsarbeidet som er gjort må gjøres på nytt, uttaler Bane NOR.

Prosjektledelsen understreker også at det ikke vil være aktuelt for Bane NOR med andre løsninger enn det som var opprinnelige alternativer; enten ny bybru, eller ombygging av eksisterende bru. Sørensen vil i sitt alternative forslag bygge en rampe fra Strømsø Torg til bybrua over jernbanen, og sende regninga til Bane NOR.

Bane NOR presiserer også følgende:

- Som følge av stram tidsplan vil det ikke være tid til samhandling/medvirkning med kommunen om løsningen knyttet til ombygging av eksisterede bru
- Bane NOR vil ikke være forpliktet til å bidra til ny bru på et senere tidspunkt
- Bygging av ny bru etter at prosjektet er ferdig vil medføre betydelig økte kostnader for Drammen kommune og mindre spillerom med hensyn til bygging av ny bru

LES OGSÅ: 
Vil ferdigstille ny bybru i ekspressfart

LES OGSÅ: Vil bygge ny gang- og sykkelbru ved siden av ny bybru


FØLG DRAMMEN LIVE24 PÅ FACEBOOK

TILBAKE TIL FORSIDEN


ANNONSE