Annonsering på DRM24.no

 

REKKEVIDDE OG SYNLIGHET

Drammen Live24 har et nedslagsfelt med omlag 180.000 innbyggere fordelt på kommunene Drammen, Lier, Nedre og Øvre Eiker, Røyken og Hurum, Sande og Svelvik. Vi har lesere i alle aldre fordelt på begge kjønn.

Som annonsør på DRM24.no vil du oppleve å få meget god eksponering takket være store annonseflater fordelt på færre plasser i et ryddig sideoppsett. I tillegg garanterer vi at hver enkelt annonseplass aldri deles mellom mer enn fem annonsører over en gitt tidsperiode.

Kjøper du annonseplass hos oss får du dessuten tilsvarende synlighet på både desktop og mobilutgave av www.drm24.no.

«SOV»

Share of voice er din kundeandel av totalt tilgjengelige antall visninger på en gitt annonseplass. En høy SOV betyr at du vises mye i forhold til dine konkurrenter, en lav SOV betyr det motsatte; dine konkurrenter synes mer enn deg. Kort forklart: Hvis en kunde har bestilt to av 2 av 5 plasser har han en høyere synlighet enn en kunde som kjøper 1 av 5.

ANNONSEPRODUKSJON:

Vi er behjelpelig med annonseproduksjon eller tilpasning for de som ikke leverer ferdige annonseprodukter selv. Ta kontakt for mer informasjon.

MATERIELLFRISTER OG LEVERING:

  • - Korrekt laget materiell må leveres 3 virkedager før kampanjestart. Dette gjelder også materiell som skal byttes etter at kampanjen er i gang.
  • - Spesialkonsepter leveres 5 virkedager før kampanjestart (f.eks «wallpaper»).
  • - Ved for sen levering kan vi ikke garantere at annonsen kommer på i henhold til kjøreplan selv om vi prøver etter beste evne.

TILLATT FILSTØRRELSE:

Filstørrelsen kan ikke overskride maksgrensen på 150KB. Dette gjelder flash, fallback, gif, jpg.

ANNONSESTØRRELSER:

De fleste av våre annonsebannere har geometri tilpasset bransjestand. Vi har følgende størrelser tilpasset vår desktopversjon:
787x315p, 353x294p, 665x229p, 665x459p, 255x708p, 380x119p.

For mobilstørrelser, ta kontakt.

BETINGELSER:

  • Rettelser, utsettelser og avbestilling må skje skriftlig og senest 4 virkedager før kampanjestart.
  • Ved avbestilling eller endring senere enn 4 dager før kampanjestart, faktureres 50% av beløp som opprinnelig er avtalt.
  • DRM24.no har anledning til å si opp avtalen dersom materiell strider mot markedsføringsloven, eller ikke godkjennes av ansvarlig redaktør.
  • Innholdet av avtalen mellom DRM24.no og kunde skal av partene behandles konfidensielt. Forpliktelsen gjelder også etter opphør av avtaleforholdet.
  • DRM24.no’s erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av avtaler er begrenset til avvikling av annonsering tilsvarende denne avtalens kontraktssum.

Priser: Ta kontakt med salgssjef eller på tlf 977 58 113

Ferdige annonser sendes til: og

For målrettet annonsering, sponset innhold/content marketing, videoannonsering eller andre annonseprodukter, ta kontakt på .